ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(Hatályos 2018. június 9. napjától)

A De Lanna Thai Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács
2016/679 rendeletének megfelelően az általa üzemeltetett www.delannathai.com weboldal
(továbbiakban: Weboldal), és a közösségi oldalakon található fiókok (a továbbiakban:
Közösségi oldal):
- Facebook: De Lanna Thai Massage, Budapest (@DeLannaThaiMassage);
- Instagram: de_lanna_thai_massage;
- Youtube: De Lanna Thai Massage, Budapest;
- TripAdvisor: De Lanna Thai Massage
adatkezelését az alábbiak szerint szabályozza.
A jelen Tájékoztató közzétételével lehetőséget kívánunk adni valamennyi Érintett
részére, hogy tudomást szerezzenek arról, hogy milyen célból mely adataikat, hogyan
kezeljük. Fontos, hogy Ön ezt a Tájékoztatót figyelmesen olvassa végig, és csak ennek
ismeretében tegyen nyilatkozatokat.
A Weboldal használata során megadott adatokat valóságáért szintén nem vállalunk
felelősséget, tekintettel arra, hogy azokat ellenőrizni nem tudjuk. Ezekért az adatokat
szolgáltató Érintett felelős.

1. Az Adatkezelő személye

Adatkezelő: De Lanna Thai Kft.
cégjegyzékszám: 01-09-284057
székhely: 1072 Budapest, Klauzál utca 30. 1. emelet 1.
telephely: 1072 Budapest, Klauzál utca 35. ,
e-mail cím: delannathai@gmail.com
weblap: www.delannathai.com
adószám: 25592854-2-42

2. Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, kezelt

adatok köre, megismerésre jogosultak

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeli azzal,
hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelőnél az Adatkezelő
Munkatársa(i) ismerheti(k) meg az adott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.
Internetes sütik (cookie-k) használata a weblapon
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a weblapján sütik alkalmazásra
kerülnek. Az Adatkezelő saját céljaira internetes csak a honlap üzemeltetéséhez szükséges
sütiket alkalmaz, azonban ezek a sütik nem kezelnek személyes adatokat. Az Adatkezelő

egyéb sütit nem használ, azonban a honlapja tárhely szolgáltatója alkalmazhat ilyet. Erre az
adatkezelőnek semmilyen formában befolyása, ráhatása nincs, ezért felelősséget nem vállal.
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról is, hogy a tárhely szolgáltatója (Wix.com)
által kapott tájékoztatás szerint a tárhely szolgáltató a következő sütiket használja saját
céljaira és felelősségére. Ennek megfelelően az alábbi adatkezelés tekintetében az Adatkezelő
személye: a Wix.com LTD. (40 Namal Tel Aviv st. Tel Aviv, 6701101), aki a GDPR
elvárásoknak megfelelő garanciákat biztosít az érintetti jogok érvényesülése és
érvényesíthetősége érdekében. A Wix.com tájékoztatását az alábbi linken érheti el:
https://www.wix.com/about/privacy
Adatkezelés megnevezése: Internetes sütik (cookie-k) használata a weblapon
Cookie name Purpose Life span (időtartam)
svSession Creates activities and BI Permanent (állandó)
hs Security Session (munkamenet)

incap_ses_${Proxy-ID}_${Site-
ID}

Security Session (munkamenet)

incap_visid_${Proxy-
ID}_${Site-ID}

Security Session (munkamenet)
nlbi_{ID} Security Persistent cookie
(állandó)
XSRF-TOKEN Security Persistent cookie
(állandó)

smSession Identify logged in site

members

Two weeks (2 hét)

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy az Ő döntésétől, intézkedésétől
függetlenül - általa nem ismert személyek - internetes sütiket helyezhetnek el a
weblaplapján. Az Adatkezelő kifejezetten felkéri a honlapja látogatóit, hogy az általa
részletezett sütiken kívül fellelhető egyéb sütiket észlel, azt haladéktalanul jelezzék. Az
adatkezelő folyamatosan gondoskodik az adathalászok internetes sütijeinek az
eltávolításáról.
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy az internetes sütiket Ők maguk is
letilthatják, azonban ebben az esetben esetlegesen egyes funkciók nem lesznek
elérhetőek.
A sütik letiltását az Érintett az egyes webböngészőkben az alábbi módokon tudja
megtenni:
Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-
explorer

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-
yourcomputer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül
Adatkezelés megnevezése: Kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, tájékoztatás adása az Érintett kezdeményezése

alapján

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása
A hozzájárulás megtagadásának következménye: ebben az
esetben nem értelmezhető.

Az adatok forrása: az Érintett
Az Érintettek köre: az Érintett
A kezelt adatok köre az Érintett azonosításához és a kapcsolattartáshoz szükséges név,
e-mail cím, illetve az Érintett saját elhatározásából közölt egyéb
adat
Adattovábbítás/adatközlés,
címzettek kategóriái

Nem történik.

Adatkezelés időtartama: az Érintett jogosult a hozzájárulását visszavonni, ez azonban a
visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét nem érinti. A
visszavonás akként történik, hogy az Érintett ismételten
kapcsolatot létesít a honlapon keresztül az Adatkezelővel, és
ekkor kéri az adatai törlését.
Az egyszeri, joghatással nem járó tájékoztatás, információ
kérése esetén a tájékoztatás, információ megadását követően a
személyes adatok törlésre kerülnek; amennyiben a megkeresés
további intézkedést tesz szükségessé, úgy az intézkedés
jellegétől a Szabályzat szerinti időtartamig történik az
adatkezelés.

Adatkezelés módja: Manuálisan, elektronikusan
Adattárolás helye: Az Adatkezelő tárhelyén, e-mail címén
Adatok megismerésére
jogosultak köre:

Adatkezelő - kizárólag azok a Munkatársak jogosultak az
adatokat megismerni, akiknek a feladatai elvégzéséhez
nélkülözhetetlenül szükséges az adat, és ehhez jogosultsággal is
rendelkeznek.

Közösségi oldalakon részvétellel kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés megnevezése: Közösségi oldalakon részvétellel kapcsolatos adatkezelések:

Facebook: DeLannaThaimassage
Instagram: de_lanna_thai_massage
Youtube: De Lanna Thai Massage, Budapest
TripAdvisor: De Lanna Thai Massage

Az adatkezelés célja: a közösségi oldal lehetővé teszi , hogy a látogatók, mint
Érintettek a közösségi webportál szisztémája által adott keretek
között olvassák, kedveljék, kövessék, értékeljék, az Adatkezelő
web portálon fellelhető oldalát, hírfolyamát, egyes bejegyzéseit,
illetve a bejegyzésekhez hozzászólásokat, kommenteket
tegyenek, valamint a bejegyzéseket megosszák. A közösségi
oldal rendszere lehetővé teszi azt is, hogy az Érintettek
kapcsolatfelvételt kezdeményezzenek, illetve kapcsolatot
tartsanak fenn az Adatkezelővel.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása
Az oldalt mindenki saját elhatározásából, önként látogathatja.

Valamennyi, a közösségi oldal által lehetővé tett, és az Érintett
által igénybe vett művelettel együtt járó adatkezelés ennek
megfelelően önkéntes hozzájárulás jogalappal történik.
A hozzájárulás megtagadásának következménye: nem
történhetnek meg a közösségi webportál, és az Adatkezelő által
megengedett műveletek.
Az egyes közösségi oldalak részletesen szabályozzák a rájuk
vonatkozó és minden Érintett felhasználó számára kötelező
adatkezelési rendelkezéseket.
Az adatok forrása: az Érintett felhasználó
Az Érintettek köre: - mindazon természetes személyek, akik az Adatkezelő
közösségi oldalát, annak tartalmát, hírfolyamát követik,
megosztják, kommentelik, kedvelik, vagy az Adatkezelővel az
oldalon keresztül kapcsolatba lépnek

A kezelt adatok köre a közösségi oldal szisztémája által kezelhető adatok:
- az Érintett közösségi oldalon használt –látogatói számára
publikus neve vagy felhasználóneve
- az Érintett közösségi oldalon közzétett - mindenki számára
megismerhető képmása
- az Érintett közösségi oldalon közzétett e-mail címe
- az Érintett a közösségi oldalon lehetővé tett önkéntes
műveletei: az Érintettek kedveljék, kövessék, értékeljék, az
Adatkezelő web portálon fellelhető oldalát, hírfolyamát, egyes
bejegyzéseit, illetve a bejegyzésekhez hozzászólásokat,
kommenteket tegyenek, valamint a bejegyzéseket megosszák.

Adattovábbítás/adatközlés,
címzettek kategóriái

Nem történik.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezeléshez adott önkéntes hozzájárulás bármikor
visszavonható. A visszavonás nem érinti a hozzájárulással
Érintett időszak alatti adatkezelés jogszerűségét.
Az Adatkezelő az általa üzemeltetett oldalon az Érintett kérésére
az Érintett adatainak a törlésével megszűnteti az adatkezelést.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a saját
hírfolyamán közzétett bejegyzéseket, vagy az adatait,
információit saját elhatározásából bármikor törölhesse, illetve
azok a hírfolyamban maradnak a kommentekkel és a
kedvelésekkel együtt.
Az Adatkezelő a közösségi oldala Névjegyében közzéteszi
azokat a moderációs elveket is, amelyek alapján ő dönt az
Érintett letiltásával, bejegyzése törlésével az adatkezelés
megszűntetéséről. Az Adatkezelést a webportál adminisztrátorai
is jogosultak megszüntetni a közzétett szabályzatuk alapján.
Megszűnik az adatkezelés abban az esetben is, ha az Adatkezelő
törli a közösségi oldalát, felületét.
Adatkezelés módja: Manuálisan, elektronikusan
Adattárolás helye: Közösségi oldal, mint Adatfeldolgozó tárhelyén
Adatok megismerésére
jogosultak köre:

A közösségi oldal látogatói, adminisztrátorai

Időpontfoglalás
Adatkezelés megnevezése: Időpontfoglalás
Az adatkezelés célja: az Érintett az adatai megadásával az Adatkezelővel személyes

találkozásra időpontot egyeztet

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása
Az adatok forrása: az Érintett
Az Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől időpontot kér

vagy kap

A kezelt adatok köre - az Érintett neve (azonosítás)
- résztvevők nevei (azonosítás)
- az Érintett e-mail címe, telefonszáma (kapcsolattartás)
- a találkozóra előirányzott időpont (azonosítás)
- a találkozó tárgya, helyszíne (azonosítás)

Adattovábbítás/adatközlés,
címzettek kategóriái

Nem történik.

Adatkezelés időtartama: - az Érintett a hozzájárulását a tervezett időpontig bármikor
visszavonhatja. Ez a visszavonás nem érinti a hozzájárulással
Érintett időszak alatti adatkezelés jogszerűségét
- cél megvalósulásáig. További intézkedést nem igénylő,
joghatást ki nem váltó időpontfoglalás esetében az időpont
elteltével egyidejűleg az Érintett adatai törlésre kerülnek

Adatkezelés módja: Manuálisan, papír alapon, elektronikusan
Adattárolás helye: az Adatkezelő székhelyén
Adatok megismerésére
jogosultak köre:

Adatkezelő - kizárólag azok a Munkatársak jogosultak az
adatokat megismerni, akiknek a feladatai elvégzéséhez
nélkülözhetetlenül szükséges az adat, és ehhez jogosultsággal is
rendelkeznek.
Számlákkal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés megnevezése Számlákkal kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja jogi kötelezettség teljesítése
Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) - az Adatkezelőre vonatkozó jogi

kötelezettség teljesítéséhez
A 2000. évi C. törvény (Szt.) 169. § (2) bekezdése, valamint az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Áfatv.) 179. § (1) bekezdése és az elektronikus számla
esetében: 175.§
KATA esetében a 2012. évi CXLVII. törvény 5. § alapján
Az adatok forrása az Érintett, természetes személy szerződő partnerek
Az Érintettek köre a számla kibocsátásával és befogadásával Érintett természetes

személy, szerződő partnerek

A kezelt adatok köre a) Átutalásos számla (elektronikus, számlatömb) esetén:

- a számlakibocsátó neve,
- a számla kibocsátására jogosult aláírása
- székhelye/lakcíme,
- bankszámla száma,
- adószáma, közösségi adószáma
- a vevő neve,
- székhelye/lakcíme,

- bankszámla száma,
- adószáma, közösségi adószáma
b) Készpénzfizetési számla (elektronikus, számlatömb) esetén:
- a számlakibocsátó neve,
- a számla kibocsátására jogosult aláírása
- székhelye/lakcíme,
- adószáma, közösségi adószáma
- a vevő neve,
- székhelye/lakcíme,
- adószáma, közösségi adószáma

Adattovábbítás/adatközlés,
címzettek kategóriái

A számlák átadásra kerülnek az adatfeldolgozói szerződéssel
foglalkoztatott könyvelő iroda részére adómegállapítás céljából,
ahol az a tárgyévet követő évben benyújtásra kerülő adóbevallás
megtételéig őrzi meg, majd visszaadja az Adatkezelőnek, illetve
a hatóság ellenőrzése, jogi igény érvényesítése során is átadásra
kerül. Elektronikus számlázás során a feltételek esetén az adatok
automatikusan, közvetlenül a NAV felé kerülnek továbbításra.
Adatkezelés időtartama főszabály szerint a számla kibocsátását követő 8 év, KATA

esetében 5 év

Adatkezelés módja Manuálisan, papír alapon (számlatömb),

Automatizáltan elektronikus számla online adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése során.
Adattárolás helye az Adatkezelő székhelyén

Adatfeldolgozó irattárában (csak a számla kiállítása évében van
az Adatfeldolgozónál)

Adatok megismerésére
jogosultak köre

Adatkezelő, Adatfeldolgozó

Fizetéskor kedvezményre jogosító eszközök
Adatfeldolgozás
megnevezése:

Fizetéskor kedvezményre jogosító eszközökkel összefüggő
adatkezelés (VIP kártya, Erzsébetváros Kártya,
Kedvezmény Ajándék kártya, DE LANNA Bérlet)

Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során az egyes
kártyákhoz, eszközökhöz társuló fizetési kedvezményt nyújtja az
Érintetteknek.

Az adatfeldolgozás
jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) - az Érintett hozzájárulása

Az adatok forrása: az Érintett
Az Érintettek köre: az Érintett
A kezelt adatok köre -VIP kártya, Kedvezmény Ajándék kártya, DE LANNA Bérlet:

az Érintett neve (azonosítás)
- Erzsébetváros Kártya
az Érintett neve (csak bemutatásra)

Adattovábbítás/adatközlés,
címzettek kategóriái

Nem történik

Adatfeldolgozás
időtartama:

A kártya, ajándékutalvány érvényességi idejéig
Adatfeldolgozás módja: Manuálisan, papír alapon/elektronikusan
Adattárolás helye: Adatkezelő telephelyén

Adatok megismerésére
jogosultak köre:

Adatkezelő

Az Adatkezelő gazdasági adatkezelői tevékenységével összefüggően benyújtott panaszok
intézésével kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés megnevezése: Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelések
Az adatkezelés célja: Érintettnek az Adatkezelő gazdasági tevékenységével

kapcsolatos panaszának intézése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) - az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez

Az adatok forrása: az Érintett.
Az Érintettek köre: Minden természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatásra,
és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy
mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni
kívánja.

A kezelt adatok köre - panasz azonosítója (azonosítás)
- az Érintett neve (azonosítás)
- panasz beérkezésének időpontja (azonosítás)
- az Érintett telefonszáma (kapcsolattartás)
- a hívás időpontja (azonosítás)
- a beszélgetés során megadott személyes adatok
(azonosítás)
- az Érintett számlázási és levelezési címe (kapcsolattartás)
- panaszolt termék/szolgáltatás (panasz kivizsgálása)
- az Érintett által csatolt dokumentumok (panasz
kivizsgálása)
- panasz oka (panasz kivizsgálása)
- maga a panasz (panasz kivizsgálása)

Adattovábbítás/adatközlés,
címzettek kategóriái

Harmadik fél számára kizárólag akkor kerül közlésre, ha az
Érintett, vagy az Adatkezelő vagy harmadik fél jogainak
érvényesítése, vagy kötelezettségeinek teljesítése szempontjából
az adatközlésre szükség van, eljáró hatóság, bíróság, jogi
képviselő felé.

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonása az adatkezelést megszünteti.
Amennyiben a bejelentésre az Adatkezelő választ ad, a válasz
megküldésével az adatkezelés megszűnik. Nem vonható vissza
az önkéntes hozzájárulás az 1997. évi CLV. törvény hatálya alá
tartozó Adatkezelőkhöz benyújtott panaszok esetében. A
panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5
évig köteles az Adatkezelő megőrizni, és a hatóság kérésére
felmutatni.

Adatkezelés módja: papír alapon (postai küldemény, Vásárlók könyve)

elektronikusan (e-mail)
Adattárolás helye: az Adatkezelő székhelyén
Adatok megismerésére
jogosultak köre:

Adatkezelő, Adatfeldolgozó.

Névjegykártyák, telefonszámszámok, e-mail címek kezelése
Adatkezelés megnevezése: Névjegykártyák, telefonszámok, e-mail címek kezelésével

kapcsolatos adatkezelések
Az adatkezelés célja: Érintett beazonosítása, kapcsolattartás
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása
Az adatok forrása: az Érintett.
Az Érintettek köre: az adataikat önként megadó Érintettek
A kezelt adatok köre a) Névjegy
- Érintett neve
- természetes személy Érintett székhelye, lakcíme
- Érintett beosztása
- Érintett telefonszáma
- Érintett e-mail címe
b) Telefonszám
- Érintett neve
- Érintett telefonszáma
- Érintett által megadott profilkép
c) E-mail cím
- Érintett neve
- Érintett e-mail címe
- Érintett által megadott profilkép

Adattovábbítás/adatközlés,
címzettek kategóriái

Nem történik.

Adatkezelés időtartama: Az Érintettek bármikor jogosultak a hozzájárulásukat
visszavonni. Visszavonás esetén az általuk megadott adatok
teljes egészében törlésre, a névjegykártyák megsemmisítésre
kerülnek.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a számára már
nem releváns adatokat tartalmazó adatok kezelését külön
értesítés nélkül bármikor megszűntesse.
Adatkezelés módja: Papír alapon és/vagy elektronikusan.
Adattárolás helye: az Adatkezelő székhelyén
Adatok megismerésére
jogosultak köre:

Adatkezelő

3. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy a tevékenységével összefüggő
egyes feladatokat nem a saját szervezetén belül látja el, hanem ezeknek a kiszervezett
tevékenységeknek az elvégzésére a saját szervezetétől elkülönülő jogalany Adatfeldolgozót
vesz igénybe. Ebben az esetben az adott adatkezelést az Adatkezelő nevében az
Adatfeldolgozó végzi.
Az Adatfeldolgozó az adatfeldolgozásra kötött szerződés szerint csak pontosan
meghatározott adatkezelési műveleteket végezhet. Az Adatfeldolgozó korlátai: nem hoz
érdemi döntést az adatkezelés céljáról és eszközeiről, nem készíthet másolatot, adatot nem
adhat át harmadik személynek - kivéve, ha kifejezetten erre irányul a szerződése -, a részére
átadott adatokat nem vetheti egybe semmilyen adatbázissal stb.

Adatfeldolgozási feladat: Tárhely szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó
Adatfeldolgozás célja: Weboldal tárhely szolgáltatásának nyújtása
Az Adatfeldolgozó neve,
címe:

Wix.com LTD., 40 Namal Tel Aviv st. Tel Aviv, 6701101

A feldolgozással érintett
adatok köre

IP cím

Adatkezelés módja: Automatizáltan, elektronikusan
Adatfeldolgozási feladat: Közösségi oldal felületét nyújtó adatfeldolgozók
Adatfeldolgozás célja: Facebook közösségi oldalon való jelenlét
Az Adatfeldolgozó neve,
címe:

Facebook Inc.: Facebook 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025

A feldolgozással érintett
adatok köre

a közösségi oldal szisztémája által kezelhető adatok:
- az Érintett közösségi oldalon használt –látogatói számára
publikus neve vagy felhasználóneve
- az Érintett közösségi oldalon közzétett - mindenki számára
megismerhető képmása
- az Érintett közösségi oldalon közzétett e-mail címe
- az Érintett a közösségi oldalon lehetővé tett önkéntes
műveletei: az Érintettek kedveljék, kövessék, értékeljék, az
Adatkezelő web portálon fellelhető oldalát, hírfolyamát, egyes
bejegyzéseit, illetve a bejegyzésekhez hozzászólásokat,
kommenteket tegyenek, valamint a bejegyzéseket megosszák.

Adatkezelés módja: Automatizáltan, elektronikusan
Adatfeldolgozás célja: Instagram közösségi oldalon való jelenlét
Az Adatfeldolgozó neve,
címe:

Facebook Inc.: Facebook 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025

A feldolgozással érintett
adatok köre

- az Érintett közösségi oldalon használt – a közösségi oldal
látogatói számára közzétett neve vagy felhasználóneve
- az Érintett közösségi oldalon közzétett - mindenki számára
megismerhető képmása
- az Érintett közösségi oldalon közzétett e-mail címe, közzétett
képfelvételei fotói

Adatkezelés módja: Automatizáltan, elektronikusan
Adatfeldolgozás célja: Youtube közösségi oldalon való jelenlét
Az Adatfeldolgozó neve,
címe:

Google Inc: Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy. Mountain
View, CA 94043

A feldolgozással érintett
adatok köre

a közösségi oldal szisztémája által kezelhető adatok:
- az Érintett közösségi oldalon használt –látogatói számára
publikus neve vagy felhasználóneve
- az Érintett közösségi oldalon közzétett - mindenki számára
megismerhető képmása
- az Érintett közösségi oldalon közzétett e-mail címe
- az Érintett a közösségi oldalon lehetővé tett önkéntes
műveletei: az Érintettek kedveljék, kövessék, értékeljék, az
Adatkezelő web portálon fellelhető oldalát, hírfolyamát, egyes
bejegyzéseit, illetve a bejegyzésekhez hozzászólásokat,

kommenteket tegyenek, valamint a bejegyzéseket megosszák.

Adatkezelés módja: Automatizáltan, elektronikusan
Adatfeldolgozás célja: Tripadvisor közösségi oldalon való jelenlét
Az Adatfeldolgozó neve,
címe:

TripAdvisor LLC.: 400 1st Ave. Needham, MA 02494

A feldolgozással érintett
adatok köre

- az Érintett közösségi oldalon használt – a közösségi oldal
látogatói számára közzétett neve vagy felhasználóneve
- az Érintett közösségi oldalon közzétett - mindenki számára
megismerhető képmása
- az Érintett közösségi oldalon közzétett e-mail címe
- az Érintett a közösségi oldalon lehetővé tett önkéntes
műveletei: az Érintettek kedveljék, kövessék, értékeljék, az
Adatkezelő web portálon fellelhető oldalát, hírfolyamát, egyes
bejegyzéseit, illetve a bejegyzésekhez hozzászólásokat,
kommenteket tegyenek, valamint a bejegyzéseket megosszák.

Adatkezelés módja: Automatizáltan, elektronikusan
4. Profilalkotás

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy profilalkotást nem végez.
5. Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

5.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
5.1.1.Az Adatkezelő az átlátható tájékoztatás érdekében az adatkezelés megkezdése előtt,
illetve kérelmére tájékoztatja az Érintett a személyes adataira vonatkozó adatkezelés lényeges
körülményeiről.
5.1.2. Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon.
5.1.3.A 5.1.1. pont szerinti tájékoztatás
A tájékoztatás során az átláthatóság elvét mindig megvalósítja az Adatkezelő. A tájékoztatás
számos módon megvalósulhat: weboldalon keresztül, írásban, adatvédelmi tájékoztató,
adatvédelmi szabályzat, hozzájáruló nyilatkozatok előtt megadott informálás. Az Adatkezelő
ezúton tájékoztatja az Érintettet arról, hogy a 5.1. 1. pont szerinti tájékoztatástól függetlenül is
megilleti őt a 5.1.2. pontban írt hozzáférés joga.
5.2. A helyesbítéshez való jog
5.2.1. Kérelem a adatok helyesbítésére
A pontosság és naprakészség biztosítása érdekében az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől
a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbíti, illetve kiegészíti.
5.2.2. Adatok helyesbítése kérelem nélkül

Ha az Adatkezelő pontos és valós ismerettel rendelkezik arról, hogy az Érintett adatai
megváltoztak, ebben az esetben automatikusan helyesbíti az adatokat, és erről az Érintettet
tájékoztatja.
5.2.3.Az Adatkezelő az adat helyesbítéséről tájékoztatja az Érintettet. A tájékoztatás igény
szerint e-mailben és postai úton is megadható.
5.3. Törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")
5.3.1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli
az Érintett kérelmére a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike
megvalósul:
- ha azokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, illetve más módon
kezelté - ez a kötelezettség kérelem nélkül is terheli az Adatkezelőt;.
- az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az Érintett automatikus adatkezelés esetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- az Érintett az üzletszerzési célú adatkezelés ellen tiltakozik;
- az Adatkezelő, vagy Adatfeldolgozó a személyes adatokat jogellenesen kezelte - ez a
kötelezettség kérelem nélkül is terheli az Adatkezelőt;
- Uniós vagy tagállami jog írja elő az adatok törlését;
- gyermek személyes adatainak a gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Adatkezelő az adat törléséről tájékoztatja az Érintettet. A tájékoztatás igény szerint e-
mailben és postai úton is megadható.

5.4. Adatkezelés korlátozásához való jog
5.4.1. Az Adatkezelő az Érintett kérelmére korlátozza az adatkezelést, ha:
- az Érintett vitatja a személyes adatai pontosságát - arra az időtartamra vonatkozik a
korlátozás, amely alatt a pontosság kérdése tisztázható;
- az adatkezelés jogellenes ugyan, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri a
korlátozását;
- az Adatkezelő már nem kívánja az adatkezelést folytatni, de az Érintett igényli az adatokat
jogi igények érvényesítése céljából;
- az Érintett tiltakozása esetén korlátozásra kerül az adatkezelés arra az időtartamra, amíg
megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett
jogos indokaival szemben. Ebben az esetben az Adatkezelő korlátozhatja a kérdéses
adatkezelést is, további esetleges jogellenesség elkerülése érdekében.
5.4.2. Adatkorlátozás esetén lehetséges adatkezelés
Az adatkezelés korlátozása esetén a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy
jogi igény érvényesítéséhez, vagy természetes, vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni.
5.4.3. Értesítési kötelezettség
Az adatkezelés korlátozásával kapcsolatos tényről az Érintetten kívül az Adatkezelő
mindazokat értesíti, akikkel a személyes adatot közölte.
5.4.4. Tájékoztatási kötelezettség
Az adatkezelés korlátozásának a feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az
Érintettet a jogorvoslati lehetőségére is kioktatva őt.

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog
5.5.1. Adatszolgáltatás automatizált adatkezelés esetén
Az Érintett jogosult arra, hogy az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat géppel olvasható formában megkapja. Az így igényelhető adatok körét a lehető
legtágabb értelemben kell értelmezni. (pl. hűségkártyás vásárlás, pontgyűjtés, álnevesítéssel
kezelt adatok, minden, az Érintettel kapcsolatba hozható adat).
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az Adatkezelő olyan fájlformátumot használ, amely
lehetővé teszi, hogy a szoftveres alkalmazások a benne szereplő egyedi adatokat azonosítani
tudják, és azok ezt követően kinyerhetőek legyenek.
5.5.2. Adattovábbítás
Az Érintett jogosult arra, hogy az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Az Érintett kérheti az Adatkezelők közötti
közvetlen továbbítást is. Ennek feltétele az adatkezelők között interoperabilitás. (Két
elektronikus rendszernek tudnia kell egymással kommunikálni).
5.5.3. Az adathordozhatóság feltétele
A fenti jogok érvényesíthetőségének két konjunktív feltétele van: az adatkezelés
hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.
5.6. A tiltakozáshoz való jog
5.6.1. Az Érintett a saját helyzetéhez való jogból bármikor jogosult tiltakozni az alábbi
esetekben:
- ha az adatkezelés közérdekű, vagy az Adatkezelőre jogosult közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
- ha az Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
5.6.2. A tiltakozás esetében a személyes adatok nem kezelhetőek tovább, kivéve, ha az
Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelését kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az
adatkezelő tiltakozás esetén érdekmérlegelési teszttel támasztja alá az adatkezelése
indokoltságát.
- ha közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés, ide értve a profilalkotást is.
5.6.3.Ha az Érintett tiltakozik, a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő
adatkezelés ellen, a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetőek.
- ha tudományos, történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból történik, kivéve, ha az
adatkezelésre közérdekű okból kerül sor.
5.7. Automatizált döntéshozatal, ide értve a profilalkotást is - esetén az Érintettet
megillető jogok
Az Érintettet megilleti az a jog, hogy kizárólag automatizált adatkezelés alapján vele szemben
rá nézve jelentős döntés ne szülessen. Ez alól kivétel, ha tagállami jog teszi lehetővé az
automatizált adatkezelést, vagy ahhoz az Érintett kifejezetten hozzájárul, illetve az Érintett és
az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges.
Az Adatkezelő biztosítja az Érintett részére azt, hogy az álláspontját kifejezze, emberi
beavatkozást kérjen, illetve az automatizált adatkezelésen alapuló döntéssel szemben kifogást
nyújtson be.

5.8. Érintettek jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések
5.8.1. Intézkedések a kérelem nyomán
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a fenti jogai gyakorlására vonatkozó
kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A
határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton
kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
5.8.2. Tájékoztatás az intézkedés elmaradásáról
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
5.8.3. Költségtérítés
A GDPR 13. és 14. cikk szerinti tájékoztatásokat 5.1. pont és az érintetti jogok gyakorlásával
kapcsolatos intézkedéseket és tájékoztatást díjmentesen kell biztosítani. Ha az Érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy ismétlődő, az Adatkezelő adminisztratív
költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, illetve megtagadhatja a kérelem alapján
történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének
bizonyítása az adatkezelőt terheli.
5.8.4. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy az érintetti jogok gyakorlásnak elősegítése a
saját Munkatársaival szemben kiemelten fontos elvárás. Ennek megfelelően növeli az
adatvédelmi tudatosságot, illetve az adatvédelmi elvárásokat, az egyes konkrét feladatokat
utasításba, vagy munkaköri leírásba foglalja. Kidolgozza azt a rendszert, amelyből
egyértelműen megállapítható, hogy az egyes Munkatársaknak milyen feladataik vannak a
hozzájuk forduló Érintettek jogérvényesítésével kapcsolatosan.
5.9. Adatkezeléssel kapcsolatos panasz intézése az Adatkezelőnél a weblapon
Amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban problémája van, a közlést a
következők szerint teheti meg: e-mail, vagy postai úton.
5.10. Bírósághoz fordulás joga
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az ügyben
törvényszék soron kívül jár el. Az Érintett az alperes illetékességén kívül választhatja a saját
lakóhelye szerinti illetékes törvényszéket.
5.11. Adatvédelmi hatósághoz fordulás joga
Az Érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1/391-1400
Fax: +36 1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az Érintettek magánszférájának védelmét az adatkezelés teljes folyamata során
biztosítja. Adatkezelő az adatokat a technológia állásának leginkább megfelelő
információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelési tevékenység során megadott személyes
adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten
tárolja. Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét harmadik személynek
csak a jelen Tájékoztatóban meghatározott körben továbbítja, és megtesz minden szervezési
és technikai biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg
ne ismerhesse.